Inger Ridderstrand-Linderoth
Inger Ridderstrand-Linderoth kritiserar Göteborgs universitet. Foto: DNV.

Skräddarsytt passar kommission illa

Konkurrenskommissionen anser att Göteborgs universitet skräddarsytt en upphandling för att passa en viss leverantör. Trots att upphandlingen avbrutits är expertgruppen inte helt nöjd.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

I maj månad beslutade Göteborgs universitet att ge företaget Building Solution Services (BSS) uppdraget att utföra en kvalitativ analys över utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler. Trots att uppgivet värde var 1,2 miljoner kronor skedde ingen konkurrensutsättning.

Att det inte begärdes in några andra anbud har av universitetet motiverat med att det saknas konkurrens. Tjänsten av tekniska skäl endast kan utföras av BSS.

Konkur­rens­kommissionen, som är en expertgrupp knyten till lobbyorganisationen Den Nya Välfärden, anser att den ursäkten för att frångå lagen haltar. Ledamoten Inger Ridderstrand-Linderoth menar att universitetet i betydande grad har utformat behovsbeskriv­ningen utifrån BSS särskilda förutsättningar.

– Det är mot denna bakgrund inte konstigt att det saknas annan konkurrens.

För att få göra undantag från kravet på annonserad upp­hand­ling krävs att det föreligger sådana tekniska förhål­landen som gör att det valda företaget är den enda leverantören inom hela EU som skulle kunna utföra tjänsten. Hon anser att Göteborgs universitet gjort fel:

– Ett sådant förfarande är inte tillåtet enligt lagen, som uttryckligen för­bjuder konstruerade avgränsningar av upphandlings­förutsätt­ningarna.

Universitetet har avbrutit den kritiserade upphandlingen. Några felaktigheter medges dock inte. Därför anser Konkur­rens­kommissionen att det fortfarande finns anledning att rikta kritik mot universitetet för hur upp­handlingen ursprungligen var tänkt att genomföras.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *