Karin Lunning
Otillåten direktupphandling enligt Karin Lunning. Foto: Ola Hedin.

SKI riskerar böter för interna konsulter

När SKL Kommentus Inköpscentral fick för mycket att göra togs tillfällig hjälp av konsulter från systerföretaget Affärsconcept. Även om Konkurrensverket ser positivt på SKI:s självanmälan ligger böteskravet på 400 000 kronor.

I februari anmälde SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, sig själv till Konkurrensverket. Utan att annonsera inköpen har SKI bemannat med upphandlingskompetens från systerbolaget Affärsconcept.

Förklaringen är ökande efterfrågan på nationella och regionala ramavtal. Det har inneburit alltmer att göra samtidigt som det varit svårt att rekrytera. Olof Molander, affärsområdeschef på SKI, bekräftar att man inte lyckats anställa tillräckligt många tillräckligt fort:

– Därför har vi övervägt olika alternativa lösningar och under tiden valt att lösa resursfrågan genom att bland annat nyttja koncerninterna upphandlingsresurser. Det var menat som en tillfällig lösning tills vi kommit ikapp med rekryteringen.

Konkurrensverket anser att SKI gjort sig skyldigt till en otillåten direktupphandling. Utredningen visar att kontraktsvärdet uppgick till 9,3 miljoner kronor och kravet är 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket, säger att man ser positivt på att en upphandlande myndighet som upptäcker överträdelser självmant kontaktar tillsynsmyndigheten:

– Därför anser vi att ett sådant agerande – förutsatt att vi inte redan känner till saken – ska ses som en förmildrande omständighet och medföra en lägre avgift.

Enligt SKI blev konsultinköpen från Affärsconcept större än vad man räknat med. En av landets mest resursstarka upphandlingsorganisationer borde måhända ha bättre koll.

– Konkurrensverket anser att vi ska betala en upphandlingsskadeavgift – och vi har inget att invända mot det, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Mot denna bakgrund beslutade SKI att börja upphandla konsulttjänster genom ett dynamiskt inköpssystem. Sedan slutet av juni är det färdigt för användning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “SKI riskerar böter för interna konsulter

  1. Bra att KKV agerar! Den osunda relationen mellan AC och SKI måste upphöra. Mest korrekt och bäst hushållning med skattemedel bör vara att SKL säljer av AC så att det åter igen blir ett fristående bolag på marknaden som får klara sig på egna ben utan subventioner. Då upphör denna konstgjorda andning där AC årliga mångmiljonförluster täcks upp med skattemedel. Det känns väldigt fel att ACs anställda sitter och rullar tummarna med topplöner. Ett vanligt företag hade varit tvungna att minska sin personalstyrka. I ACs fall är det bara att skjuta till mer skattepengar från SKLs kassa. Skattesubventionerade konsulter – nej tack!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *