Tvätteri
Tvätteriföretagen sysselsätter cirka 5 000 personer. Foto: Magnus Wahman.

Samarbete istället för kritiserat sälj

Tvätteribranschen har under flera år haft synpunkter på upphandlingskonkurrensen från Kriminalvården. Nu tvärvänder aktörerna genom att inleda samarbete.

IKEA

Efter upprepade klagomål från privata tvätterier på ”oren konkurrens” från Kriminalvården i offentliga upphandlingar har Konkurrensverket djupgranskat myndighetens agerande på tvättmarknaden. Slutsatsen är att reglerna som styr Kriminalvårdens prissättning och anbudsgivning bör ändras så att de ställer krav på anpassning till rådande marknadspriser.

Granskningen verkar ha satt igång en process hos Kriminalvården och den svenska tvätterinäringens branschorganisation Tvätteriförbundet. De båda parterna har enats om ett framtida samarbete.

Intentionen är att Kriminalvårdens tvätterianläggning vid anstalten Skogome utanför Göteborg i ökad omfattning ska bli underleverantör till professionella tvätteriföretag.  Ett sådant samarbete minskar behovet av egen säljverksamhet.

Jan Kluge, ordförande för Sveriges Tvätteriförbund, välkomnar den öppna och konstruktiva dialogen:

– Jag är övertygad om att dessa goda intentioner nu får ett praktiskt innehåll.

Tvätteriförbundet och Kriminalvården delar visionen om ett inkluderande socialt hållbart samhälle. Utmärkande för tvätterinäringen är att det finns stora möjligheter till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden som unga med kortare utbildning och nyanlända.

– Denna möjlighet ökar när vi finner fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige, betonar Jan Kluge.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *