Irene Svenonius
Har hög ambition. Foto: Anna Molander.

”Så ska vi bli bäst till år 2020”

Minskad konsultanvändning och därefter en ny policy för inköp. Irene Svenonius kavlar upp ärmarna för att Stockholms läns landsting ska nå målet att om två år bli Sveriges bästa offentliga upphandlare.


Stockholms läns landsting har kritiserats för att i alltför stor utsträckning anlita konsulter, inte minst på Nya Karolinska Solna. Framöver ska konsulter endast anlitas när det behövs en temporär specialistkompetens, vid tillfälliga toppar eller för att genomföra korta utredningsuppdrag.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius berättar att hela landstinget har fått i uppdrag att arbeta för att sänka konsultkostnaderna. Hon poängterar att det är varje chefs ansvar att se till att det blir verklighet.

– Vi kan se att konsultkostnaderna minskade förra året, men vill nu öka takten i arbetet.

Inför landstingsstyrelsens möte den 10 april ligger nu ett förslag om vilka upphandlingar som ska genomföras. Förvaltningen föreslår att 83 så kallade kategori A-upphandlingar ska genomföras under 2018. Här finns konsulttjänster inom strategi och management inte med.

– Beslutet i landstingsstyrelsen blir en tydlig signal till den egna organisationen om att konsulttjänster inom strategi och management ska användas restriktivt.

Att konsulttjänsterna ”B-listas” innebär att de beslutas av landstingsstyrelsen. Detta till skillnad från A-upphandlingarna, där anskaffningen som sådan inte förändrar inriktningar eller mål, som sker på delegation efter beslut av landstingsstyrelsen.

– Detta är motiverat utifrån att vi vill minska användningen av konsulter inom strategi och management påtagligt.

Enligt Irene Svenonius är det viktigt att konsultupphandlingen utformas för en mindre volym än tidigare. En tydlig strategi för hur avtalsuppföljning ska mejslas ut så att man kan följa upp att användningen av konsulter minskar.

– Allt detta ska vara tillgodosett innan beslut kan fattas om att gå ut med upphandlingen.

Kommer konsultföretagen i och med detta att bedöma Stockholms läns landsting som mindre intressant? Hon ser landstinget som en fortsatt god kund med kvalificerade uppdrag där konsulter kan hjälpa till med sådant som det inte finns kompetens för in house.

– Men landstinget ska inte vara en stor kund som ger stora, långa löpande uppdrag.

En ny policy för inköp är också på gång, den ska beslutas av fullmäktige i maj. Till nyheterna hör införande av kategoristyrt arbete:

– Det går inte idag att säga exakt hur lång tid förändringsarbetet kommer att ta, men vårt mål är att år 2020 vara Sveriges bästa offentliga upphandlare så det gäller för alla att kavla upp ärmarna direkt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ””Så ska vi bli bäst till år 2020”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *