Katt
Dyr att omhänderta. Foto: Per Eriksson.

Renodling löste inte problemet

Efter omfattande upphandlingar gjorde länsstyrelserna i somras sig redo att ta över ansvaret för omhändertagna djur från polisen. Trots reformen har polisen fortsatt betydande kostnader för bland annat veterinärvård.

Länsstyrelserna tog den 1 juni över polisens uppgifter kring omhändertagna djur. Under våren har det därför upphandlats djurhem, uppstallning och transporter över hela landet.

Nu visar det sig att flytten av djurärendena, som var ett sätt att renodla polisens uppdrag, inte riktigt fungerat som tänkt. Polismyndigheten har fortfarande betydande kostnader för till exempel veterinärundersökningar och veterinärvård av omhändertagna djur.

– Ibland fungerar det bra och länsstyrelserna är snabba att ta över ansvaret för djuren, men inte alltid, säger Mikael Åslund, verksamhetsansvarig för djurärenden vid Polismyndigheten.

Numera ansvarar länsstyrelsen för ärenden där till exempel en person hittats avliden i sin bostad och det finns husdjur kvar i bostaden. Polis på plats omhändertar djuret och kör det till ett katt- eller hundpensionat eller liknande.

Någon eller några dagar efter ska länsstyrelsen fastställa Polismyndighetens omhändertagande och ta över ansvaret och därmed även kostnaden för djuret. Så snabbt går det tyvärr inte alltid enligt Mikael Åslund:

– Länsstyrelserna dröjer ibland flera dagar eller upp till veckor med att pröva fastställa ärendet och ta över handläggningen.

För att inte bryta mot djurskyddslagen tvingas polisen under den tiden att bekosta plats hos till exempel ett hund- eller kattpensionat samt eventuell veterinärvård. Detta trots att polisens anslag minskade som ett resultat av att ansvaret för djuren gått över till länsstyrelserna.

– Det är olyckligt eftersom huvudsyftet med förändringen var att Polismyndigheten skulle få bättre förutsättningar att arbeta effektivt och med hög kvalitet i kärnverksamheten, säger Mikael Åslund.

Även om Polismyndigheten kan avropa från länsstyrelsernas avtal för uppstallning kan det bli aktuellt med egna upphandlingar. Ramavtalen omfattar inte tillräckligt många djurslag och täcker heller inte Polismyndighetens krav utifrån geografiska områden.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *