Åsa Edman
Åsa Edman accepterar böter. Foto: SKL Kommentus.

Rätt bra betalt för konsulttimmen

SKL Kommentus Inköpscentral riskerar böter för att ha anlitat Affärsconcepts konsulter utan upphandling. Frågan är om man inte också har betalat onödigt mycket för assistansen.

I Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift fokuseras på SKL Kommentus Inköpscentrals köp av konsulttjänster från systerföretaget Affärsconcept i samband med en upphandling av kontorsmateriel. Av utredningen framgår att det handlar om 217 timmar.

För de timmarna har Affärsconcept interndebiterat 1 100 kronor per arbetad timme. Olof Molander, affärsområdeschef vid SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, svarar på frågan om varför man har direktupphandlat till just det priset:

– Den interna ersättningen motsvarar Affärsconcepts genomsnittliga timersättning för sina kunder.

Fast i färska upphandlingar har konsulttjänster erbjudits till en lägre timpeng än så. I exempelvis Folktandvården Skånes upphandling låg prisspannet, de rena lockbuden undantagna, mellan 550 kronor och 909 kronor. Affärsconcept var en av sex anbudsgivare.

Karin Lunning är ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket. I pressmeddelandet kring ansökan om upphandlingsskadeavgift mot SKI skriver hon:

– Med öppen annonsering, där fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud, ökar möjligheten att det bästa anbudet med de mest fördelaktiga villkoren vinner.

SKI har enligt Konkurrensverket löpande, och vid ett stort antal tillfällen, köpt tjänster från sitt systerbolag. Därför räknas värdet samman. Under perioden 21 september 2017 till och med den 20 september 2018 handlar det om sammanlagt 9 280 281 kronor.

Är de försvårande omständigheterna många kan Konkurrensverket kräva tio procent av kontraktsvärdet (maximalt tio miljoner kronor) i böter. Eftersom SKI självmant anmält sig ges viss ”rabatt”. Detta trots att det handlar om upprepat beteende och, som det uttrycks i verkets ansökan, att SKI är en inköpscentral med specialistkunskaper om LOU.

Nu är det upp till förvaltningsrätten att avgöra om 400 000 kronor är en väl avvägd bötessumma.

– SKL Kommentus Inköpscentral kommer att acceptera den avgift Konkurrensverket ansökt om, säger Åsa Edman, chefsjurist vid SKL Kommentus.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 thoughts on “Rätt bra betalt för konsulttimmen

  1. Är ju också lite spännande att fundera på om det handlar om en sorts subventionering till ett blödande konkurrensutsatt konsultföretag…
    Se Inköpsrådets artiklar från februari i år: ”Inköpscentral betalar inte konsulter” (2019-02-08).
    När det går trögt i konkurrens med andra konsulter verkar det ju smidigt att kunna putsa siffrorna genom välbetalda uppdrag för koncernkompisen SKI.

  2. Beklagligt när inte ens inköp kan upphandla konsulter på korrekt sätt. Kanske läge att överväga om rätt personer sitt på posterna….

  3. Det är uppseendeväckande att AC får så pass bra betalt för internuppdrag, samtidigt som man i anbud mot externa kunder ibland är nere på 700 kr. Eftersom AC får konstgjort andning så kan bolaget bidra till att slå sönder prisbilden på marknaden för företag som inte sponsras med skattemedel. Likaså är det ett problem att AC kan erbjuda höga löner eftersom bolaget bakvägen subventioneras via inköpscentralen. Konkurrensverket borde tvinga SKL att sälja av AC i sin helhet.

  4. 400 000 kr måste vara för lite eftersom de fortfarande kommer att ha tjänat väldigt mycket per konsulttimme. Man borde utgått från deras medelkonsultpris t ex 750 kr/h och dragit av 1100-750=350 kr per fakturerad konsulttimme..
    Det hade kunnat bli 9,2 Mkr *350/1100=2.9 Mkr i böter då.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *