Rakelterminal
Blåljusmyndigheterna behöver bättre datakapacitet. Foto: MSB.

Rakel lyssnar efter åsikter

Rakel måste uppgraderas eller bytas. MSB, som ansvarar för blåljusmyndigheternas kommunikationssystem, inhämtar nu branschens kunskaper genom en RFI inför kommande upphandling.

Nuvarande datakapacitet i Rakel, som används av bland annat polis och räddningstjänster, räcker inte till för att tillgodose användarnas krav på datakommunikation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått regeringens uppdrag att beskriva vilka behov och krav aktörer har av säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation.

MSB ska i samråd med Förvarsmakten, Polismyndigheten och PTS bedöma drifts- och investeringskostnader samt en tidplan för skarp drift av olika alternativ. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 18 mars 2016.

Helena Lindberg, generaldirektör för MSB, slår fast att säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationslösningar både för tal och för datatrafik krävs för att landets myndigheter ska kunna garantera medborgarnas trygghet:

– Den kapacitet som Rakelsystemet har räcker inte för framtida behov. Men det finns målkonflikter som gäller användningen av det tillgängliga frekvensutrymmet, säger hon.

För att kunna göra en kvalificerad bedömning av drifts- och investeringskostnader går MSB ut med en RFI (Request For Information). Förfrågningsunderlaget väntas vara klart under vecka 5 och myndigheten förväntar svar från branschens aktörer under vecka 7.

Det poängteras särskilt att denna RFI inte utgör ett åtagande från MSB:s sida. Myndigheten är inte skyldig att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter denna RFI.

Under tisdagen rapporteras störningar i Rakelsystemet i Västra Götaland och Halland efter en nattlig systemuppdatering. Till de myndigheter som påverkas, om än marginellt, hör Räddningstjänsten Storgöteborg:

– Vi har reservrutiner, säger Lennart Liljeroth, räddningschef i beredskap. Mobiltelefoner och vårt analoga system är det vi får använda just nu.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *