Annelie Dufva
Annelie Dufva lägger in mer ”luft” i tidplanen. Foto: SKI.

Överväxel ska rädda bemanningen

Det var inte storleken, utan klen kvalitetssäkring, som fällde SKI:s bemanningsupphandling. Nu väntar en skärpning av rutinerna samt mer tid mellan tilldelningsbeslut och avtalsstart.


SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, har avbrutit sin upphandling av bemanningstjänster sedan en anbudsangivare uppmärksammat brister i urvalsprocessen. Att upphandlingen var stor spelar enligt Annelie Dufva, upphandlingschef vid SKL Kommentus Inköpscentral, ingen avgörande roll för problemets uppkomst.

– Vi ser inte att storleken på upphandlingen haft någon betydelse. Här handlar det om att vi i själva urvalsprocessen felaktig hanterat resultaten av lottningsförfarandet i utvärderingens första steg.

Hon säger att det finns anledning att analysera – vid varje enskild upphandling – hur omfattande upphandlingarna kan komma att bli utifrån hur branschen ser ut och utifrån vilka behov som finns.

– Den här upphandlingen är komplex och vi har tyvärr brustit i den interna kvalitetssäkringen.

Vilka erfarenheter tar ni med er från denna avbrutna upphandling?

– Slutsatsen är att vi kommer att lägga ytterligare resurser på de redan omfattande interna processerna för kvalitetssäkring.

Trots goda intentioner och resurser kan det bli fel ibland…

– Ja, den risken finns ju alltid och då behöver vi reservera mer tid mellan tilldelningsbeslut och angiven tidpunkt för avtalsstart. Detta är nu också fallet i planeringen av våra kommande upphandlingar.

Vad säger du till de kunder som litat på att SKI:s ramavtal skulle vara klart i november och som nu står avtalslösa.

– Det är en situation som vi ser allvarligt på och som ytterst försätter våra kunder i en svår situation.

Vad rekommenderar ni avropare med bemanningsbehov att göra?

– Gränsen för direktupphandling kan användas och mot bland annat den bakgrunden tar vi skyndsamt nya tag för att ett nytt ramavtal ska kunna vara på plats så fort som möjligt, summerar Annelie Dufva.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *