Inger Ridderstrand-Linderoth
Inger Ridderstrand-Linderoth kritiserar Orsa kommun. Foto: DNV.

Orsas marknadsföring bedöms olaglig

Orsa kommun följer inte lagen vid köp marknadsföringstjänster. Det anser Konkurrenskommissionen som kritiserar det sexåriga avtalet med delvis kommunägda Visit Dalarna.


Orsa kommun har beslutat att teckna avtal om marknadsföringstjänster med företaget Visit Dalarna. Från expertgruppen Konkurrens­kommissionen kommer det kritik eftersom beslutet fattats utan föregående upphandling.

Visit Dalarna ägs delvis av kommunen, men aktiemajoriteten finns hos privata intressenter i besöksnäringen. Med en blott treprocentig ägarandel görs bedömningen att kommunen inte kan åberopa in-house-undantaget som gör det möjligt att kringgå kravet på annonserad upphandling.

– Kommunens agerande strider mot upphandlingslagen, EU-direktiven och har helt satt konkurrensen ur spel. Agerandet riskerar att gynna berörda privata intressenter på ett otillbörligt sätt, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Något annat undantag för direkttilldelning på grund av synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska, anser hon inte heller kan komma ifråga. Kommunen har en redan nu fungerande lösning och har haft god tid på sig att förbereda en ny upphandling.

– Det finns därför anledning att kritisera kommunen.

Avtalet gäller under en sexårsperiod från den 1 januari 2016 till den 31 december 2021, med automatisk förlängning om tre år åt gången. Kontraktsvärdet bedöms till minst 10 miljoner kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *