Orsa lovar att inte gå på tvärs med LOU

Orsa tar kritiken mot turistsamarbetet i Visit Dalarna på allvar. Bedömer förvaltningsrätten att upplägget strider mot LOU lovar kommunen att hitta alternativ.


Orsa kommuns beslutat att teckna avtal om marknadsföringstjänster med företaget Visit Dalarna har kritiserats av bland annat Konkurrens­kommissionen. Trots att kontraktsvärdet bedöms till minst 10 miljoner kronor har ingen offentlig upphandling genomförts.

Företagen Digital Print Center Europe och Nordisk Annonsbyrå har begärt överprövning av fullmäktiges beslut. Skulle förvaltningsrätten bedöma att kommunernas tjänsteköp från Visit Dalarna är att betrakta som en upphandling lovar Orsa kommun att hitta alternativ som inte är i konflikt med LOU.

– Går förvaltningsrätten på de klagandes begäran får vi hitta ett annat sätt att genomföra samarbetet, säger kommunalrådet Mikael Thalin.

Han förutskickar i så fall förändringar i processen för att skapa en samordnad besöksnäring i Orsa. Att stå utanför denna besöksnäringsorganisation är däremot inte aktuellt:

– Vi är tillsammans med projektgruppen för Visit Dalarna fast beslutna att samarbetet ska komma till stånd. Huvudsaken är att vi kan utnyttja Dalarnas starka varumärke optimalt.

Visit Dalarna ska enligt förslaget till aktieägaravtal ägas till 61 procent av privata intressenter inom besöksnäringen. Orsa får tillsammans med 12 andra kommuner 39 procent av ägandet. Orsas del av aktieinnehavet uppgår till blott tre procent.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *