Fredrik Lagerkvist
Textilias Fredrik Lagerkvist uppskattar granskningen. Foto: Niklas Palmklint.

Oren konkurrens kring offentlig tvätt

Kriminalvården och Västra Götalandsregionen konkurrerar på marknaden för tvätteritjänster. Det upprör de privata tvätterierna som gläds över att Konkurrensverket nu uppmärksammar frågan.

Offentliga aktörer konkurrerar med privata entreprenörer på marknaden för tvätteritjänster. Konkurrensverket granskar i en färsk rapport Kriminalvårdens prissättning vid offentliga upphandlingar av tvätteritjänster.

Av 25 studerade upphandlingar mellan åren 2009 och 2016 har Kriminalvården förlorat 15 stycken. I de tio vunna upphandlingarna har priserna legat mellan 3,5 procent och 28 procent under konkurrenterna. Bedömningen är att tvätteriförsäljningen ligger över Kriminalvårdens mål för kostnadstäckning.

Även Västra Götalandsregionens tvätteri Alingsåstvätt är uppe för genomlysning. Konkurrensverket har bett regionen att redogöra för sin försäljning av tvätteritjänster. Detta välkomnas från en bransch som är beroende av offentliga uppdrag:

– Västra Götalandsregionens försäljning är anmärkningsvärd då de som regional offentlig aktör via sitt skattefinansierade tvätteri binder upp sex procent av marknaden, något som förhindrar investeringar, tillväxt och skapandet av icke-skattefinansierade jobb, säger Fredrik Lagerkvist, vd för Textilia.

Alingsåstvätt, som har cirka 300 anställda, sköter Västra Götalandsregionens tvätt och textilservice. Därutöver arbetar man på uppdrag av en rad kommuner utanför regionen samt Landstinget i Värmland.

Detta agerande har varit uppe till diskussion tidigare eftersom det kan strida mot kommunallagen och lokaliseringsprincipen. Konkurrenskommissionen, en expertgrupp knuten till den näringslivsfinansierade tankesmedjan Den Nya Välfärden, ansåg redan år 2005 att avtalet med det värmländska landstinget var olagligt.

– Om offentlig sektor överväger att ge sig in på väl fungerande marknader är det oerhört viktigt att det blir konkurrens på lika villkor och att inte skattemedel används för att snedvrida konkurrensen, säger Anna Gillek, regionchef för Västra Götaland vid Svenskt Näringsliv.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Oren konkurrens kring offentlig tvätt

  1. Just vad gäller Kriminalvården så anger ju Upphandlingsmyndigheten dem som ett av exemplen där reserverade kontrakt kan tillämpas. Om Kriminalvården vinner upphandlingar ser jag det som mindre problematiskt, eftersom dessa kontrakt ändå hade kunnat reserverats. Jag förutsätter då att de som här klagar är vanliga vinstdrivande bolag och inte t.ex. Samhall. Dock är det ju lämpligare att också faktiskt tillämpa reserverade kontrakt om det är önskvärt att Kriminalvården, Samhall eller annan liknande verksamhet ska tilldelas kontrakten.

    https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/Sociala-tjanster-och-reserverade-kontrakt/

  2. Att offentligt finansierad verksamhet leker företag och slår undan konkurrensen på marknaden är inte alls bra. Hoppas att detta beivras. Lämpligt vore även att titta närmare på Affärsconcept som också är ett offentligägt bolag som agerar expansivt på marknaden för upphandlingskonsulttjänster.

  3. ”Kriminalvårdens prissättning i samtliga genomgångna upphandlingar visar på att den i genomsnitt erbjöd sina tvätteritjänster till ett något högre pris, cirka sex procent, än konkurrenterna.”
    (Konkurrensverket)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *