”Nonchalant inställning till lagen”

Per Eklund

Snedvrider konkurrensen enligt Per Eklund. Foto: DNV.

Knivstas konsultköp får kritik för bland annat bristande dokumentation. Enligt Konkurrenskommissionens Per Eklund verkar kommunen ha en nonchalant inställning till upphandlingslagen.

IKEA

Sedan årets början har Knivsta kommun löpande köpt tekniska konsulttjänster från ett privatägt företag. Konsulterna har har bland annat bistått i arbetet med att ta fram underlag för en ny kommunal översiktsplan och samråds­handl­ingar.

Två avtal slöts mellan kommunen och företaget. Det ena med en angiven kostnad på cirka 200 000 kronor och det andra på drygt 800 000 kronor. Konkurrenskommissionen, som är en privatfinansierad lobbygrupp som arbetar med att uppmärksamma snedvridningar i konkurrensen, noterar att kommunen betalt ut väsentligt mycket större belopp till företaget.

Hittills under 2017 handlar det om cirka 2,6 miljoner kronor.

– Beloppet ligger långt över vad lagen tillåter för att direkt­upphandling ska vara möjlig, noterar Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Någon annonserad anbudsförfrågan av dessa tjänster har inte genomförts. Kommunen uppger att beställ­ningarna har tilldelats genom direktupphandling. Någon dokumentation kring varför direktupphandling skett, och varför just det aktuella företaget har valts ut, finns inte.

– Knivsta verkar ha en nonchalant inställning till upphandlingslagen, säger Per Eklund. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen.

Konkurrensverket kikar just nu på ärendet och den utredningen är i sitt slutskede. Kommunen hänvisar till att ärendet hanteras av Konkurrensverket och vill avvakta med kommentarer till dess att man får övervakande myndighets återkoppling.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *