Migrationsverket
Migrationsverket diskvalificerar nio av tio anbud. Foto: Tomislav Stjepic.

Nio av tio anbud till papperskorgen

Inte färre än tio anbudsgivare tävlade i Migrationsverkets upphandling av asylboende på vatten. Bara ett företag gick igenom kvalificeringsprocessen.

Accumul8or Invest vann, med ett av sina anbud, Migrationsverkets upphandling av asylboende på passagerarfartyg och bostads­plattformar. Sammanlagt tio anbud lämnades in, men bara detta enda passerade nålsögat.

Främsta anledningar till att övriga leverantörer föll i upphandlingen var att de frångått angivna takpriser och avvikit från upphandlingens intentioner och skall-krav. Flera hade heller inte bifogat efterfrågade dokument.

Som ett resultat av upphandlingen beslutar Migrationsverket att teckna ramavtal med Accumul8or Invest. Avrop från avtalet sker i syfte att under första kvartalet 2016 öppna boende med plats för 1 260 personer.

Efter avrop sluts avtal om verksamhet för minst sex månader i taget. Hur länge den enskilda asylsökande kan få bo på anläggningen är svårt att säga. Behovet styr, liksom tillgången på övriga boendeplatser.

Migrationsverket kan inte lämna ut namnet på aktuellt fartyg eftersom leverantören begärt affärsekretess.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Nio av tio anbud till papperskorgen

 1. En intressant liten notis, men sista stycket uppvisar brister både språkligt och juridiskt.
  1. Språkligt så gör skrivningen sken av att det finns ett kausalt samband mellan att ett företag hävdar ”affärssekretess” och att utlämning av handling inte sker (frasen ”i och med”).
  2. Juridiskt vill jag påminna om att det är myndigheten ensamt som fattar sekretessbeslutet, och att det beslutet enkom ska fattas på de fakta som föreligger. Att företagets syn kan inhämtas är god sed, men deras synpunkt kan enbart vara vägledande.
  Handläggare är skyldig att själv kontrollera om något skäl för sekretess föreligger, och det även om företaget sagt ok att lämna ut.

 2. Hej,

  Tack för ditt påpekande. Jag har justerat lydelsen och använder nu samma formulering som Migrationsverket officiellt har presenterat.

  //Per

 3. Nio av tio anbud förkastade… Beror på anbuden snarare än migrationsverkets krav och utvärdering. Små och medelstora lycksökare, varav en elfirma…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *