Rikard Jermsten
Rikard Jermsten uppvaktar Malmö stad. Foto: Konkurrensverket.

Malmö krävs återigen på böter

Konkurrensverket vill att Malmö stad ska betala 1,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling. Nu skickas ett andra, mindre, böteskrav till kommunen.


Stadsledningskontoret vid Malmö stad har köpt rekryteringstjänster i strid med lagen. Det anser Konkurrensverket som noterar uppdragen att hitta chefer för nyckelpositioner inte annonserats och att det heller inte fanns något undantag som möjliggör direktupphandling.

Kommunen har använt sig av fyra olika leverantörer. Sammanlagt handlar det om tjänster till en kostnad av cirka 875 00 kronor, alltså en bit över direktupphandlingsgränsen.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter är noggranna när de gör prognoser av sina behov för att undvika att de bryter mot lagen när de genomför sina inköp, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

För denna otillåtna direktupphandling krävs Malmö stad på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Rikard Jermsten förklarar böteskravet:

– Otillåten direktupphandling, där annonsering inte har skett enligt reglerna, är en allvarlig överträdelse av lagen. Om reglerna följs ökar förutsättningarna för att det är den bästa affären, till det bästa priset, som görs.

Malmö stad har under lång slirat på köp av detta slags rekryteringstjänster. Enligt en internrevision har direktupphandlingsgränsen överskridits under sju av de senaste nio åren.

Sedan tidigare ligger ett annat ärende för avgörande i domstol som rör en annan otillåten direktupphandling som Konkurrensverket anser att stadskontoret i Malmö kommun har gjort. Det handlar om IT-produkter till ett avsevärt större belopp än denna upphandling.

Om förvaltningsrätten i det ärendet går på Konkurrensverkets linje vill övervakande myndighet att detta ska betraktas som en försvårande omständighet i det nu aktuella fallet. Att båda möjliga förseelserna gjorts inom samma kommunala enhet är enligt ett färskt prejudikat avgörande för att bötesbeloppet andra gången ska svida mer än vid första felsteget.

Mycket pekar på ett tredje Malmöärende framöver.  Kommunen har erkänt omfattande direktupphandlingar av stödboenden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *