Anna Johansson
Anna Johansson tipsar om en lyckad upphandling. Foto: Christian Gustavsson.

Lyckas med upphandling av rekrytering

Poolias Anna Johansson har svarat på många upphandlingar av rekryteringstjänster. Byggt på de erfarenheterna har hon nu sammanställt en guide med sina bästa tips för en lyckad upphandling.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling

Som leverantör av uthyrnings- och rekryteringstjänster till offentlig sektor har Poolia lämnat anbud i många upphandlingar. De erfarenheterna sammanfattas nu i en guide som ska hjälpa till att formulera bättre förfrågningsunderlag vid upphandling av rekryterings­tjänster.

– Vi vill genom konkreta råd och tips verka för professionellt utförda upphandlingar som ger kommuner, landsting och statliga myndigheter tjänster till rätt pris och rätt kvalitet, säger Anna Johansson, key account manager för offentlig sektor på Poolia.

I guiden slår företaget hårt på vikten av att göra en noggrann förstudie. Rådet är att gå på djupet med behovsanalysen och definiera organisationens behov:

– Prata med användare och leverantörer. Ta reda på vilken typ av hjälp behövs, hur många rekryteringar som görs. Hur fungerar dagens avtal?

Samarbetet underlättas av att köpare och säljare använder samma vokabulär. I guiden förklaras vanligt de förekommande ”branschorden” som används i avtal kring rekryteringstjänster.

Specificera processens olika steg, från uppdrag till anställning av den mest lämpade kandidaten, för att minska missförstånd. Fundera lite extra över valet av pris- och avropsmodell. Eftersträvas snabbhet, lågt pris eller flexibilitet?

– Handlar det om att rekrytera likartade profiler är rangordning att föredra. I andra fall, vid komplexa och specialiserade befattningar, är förnyad konkurrensutsättning en bättre modell.

Självklart ska det också ställas rätt krav på rekryteringsföretaget. Hit hör sund ekonomi, försäkringar, kompetens och leveranskapacitet.

– Tänk på att för många krav kan verka kostnadsdrivande och öka risken för överprövning, poängterar Anna Johansson.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *