Stadsparken i Lund
Ifrågasatta kostnader för parkskötseln. Foto: Per Lindström.

Lovar att hantera visselblås bättre

Utredningen av det första visselblåsarärendet i Lunds kommun visar inte på några fel begångna. Fast den långsamma hanteringen renderar en del självkritik.

Vid luciatid i fjol reagerade en anställd vid Lunds kommun på faktureringen från en upphandlad leverantör av parkskötsel. Ärendet anmäldes till kommunens externa visselblåsarfunktion som i sin tur bedömde att saken borde granskas.

Visselblåsaren misstänkte att kommun har överfakturerats. Efter att kommunjuristerna kontrollerat fakturor och genomfört intervjuer med berörda förvaltningar och sakägare, konstaterar de nu att några felaktigheter inte förekommit.

– Det är bra att framförda påståenden om oegentligheter utreds. På så sätt säkerställer vi att kommunen agerar korrekt, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef och chefsjurist vid Lunds kommun. 

Fast den utdragna hanteringen av ärendet, som är kommunens första visselblås, ger tillfälle till självkritik kring hur det hanterats:

– Nu kommer vi att gå igenom processen för att säkerställa att ärenden som kommer in till funktionen hanteras snabbare och att visselblåsaren och berörda verksamheter får bättre återkoppling.

Jesper Jacobsson säger att förseningen av det aktuella ärendet är beklaglig för alla inblandade:

– Vår visselblåsarfunktion är en viktig kanal för att dela upplevelser om missaktsamhet inom Lunds kommun. Vi hoppas även i framtiden att alla medarbetare vågar lyfta problem.

Enligt Sydsvenskan har det aktuella företaget under senare år skickat flera hundra fakturor till Lunds kommun. Tidningen noterar att bara ett tjugotal av dem har granskats.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *