Leverantör får inte betygsätta sig själv

Förvaltningsrätten underkänner utvärderingsmodellen i Region Norrbottens upphandling av inkassotjänster. Att anbudsgivare betygsätter sig själva anses strida mot transparensprincipen.

Subjektivitet och skönsmässighet tas till en ny och oacceptabel nivå. Så beskriver förvaltningsrätten den upphandling av inkassotjänster som Region Norrbotten avslutade i april.

Vid upphandlingen, som genomfördes tillsammans med Region Västernorrland, skulle anbudsgivarna betygsätta sig själva. De fick för två genomförda referensuppdrag själva ange hur lyckade de har varit.

Visma Collectors invände bland annat mot att det saknades direktiv för hur ”lyckandegraden” skulle beräknas och bedömas. Även om det av upphandlingsdokumentet framgår att referenstagning ska ske har regionerna inte övertygat domstolen om att man verkligen ämnat kontrollera lämnade uppgifter med referenspersonerna.

Förvaltningsrätten anser mot den bakgrunden att modellen slår snett. Den har helt enkelt gynnat anbudsgivare som dristat sig till att ge sig själv högre betyg än det funnits täckning för.

Regionen har enligt domen brutit mot principen om transparens och tilldelningsprincipen om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Visma Collectors yrkade att upphandlingen skulle göras om. Eftersom felet enligt domen inte berör det konkurrensuppsökande skedet räcker det med att en ny anbudsutvärdering utförs.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *