Långt avtal grusar tvättupphandling

Region Västernorrlands upphandling av tvättjänster måste göras om efter det att Textilia klagat. Förvaltningsrätten anser att avtalstiden var för lång.


I april vann Berendsen uppdraget att sköta Region Västernorrlands tvätt- och textilservice. Upphandlingen har blivit uppmärksammad eftersom verksamheten därmed ”flyttar söderut”. Nuvarande entreprenör, Textilia, kan därmed tvingas stänga sitt tvätteri i Långsele av lönsamhetsskäl.

Upphandlingens resultat fick bland annat politiker att vilja hantera upphandlingar som är strategiska och värda över tre miljoner kronor.

Nu kommer domen i detta upphandlingsmål som Textilia tog till förvaltningsrätten. I klagomålet noteras bland annat upphandlingens tydliga prisfokus och att avtalstiden för ramavtal inte får överstiga fyra år såtillvida det inte finns särskilda skäl för det.

Tilldelningen underkänns av domstolen med motivering att avtalstiden, fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, är för lång. Regionen har inte kunnat redovisa några skäl för den längre tidsperioden.

Region Västernorrland, som anser att det handlade om ett tjänstekontrakt, kan överklaga domen inom tre veckor. Just nu bereds ärendet inom regionen inför ett ställningstagande.

Nuvarande avtal löper ut vid kommande årsskifte. För att inte hamna i tidsnöd förlängde regionen nyligen avtalet med Textilia i ett år och två månader.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *