Tvätteri
Tvättkamp mellan Berendsen och Textilia. Foto: Magnus Wahman.

Långt avtal ger årslångt merarbete

Region Västernorrland accepterar förvaltningsrättens dom i den uppmärksammade tvätteriupphandlingen. Regionen gör omtag och hoppas att kunna presentera ett nytt tilldelningsbeslut om ett år.


Än lever hoppet för Textilias tvätteri i Långsele som ligger i Sollefteå kommun. Förvaltningsrätten anser att Region Västernorrland måste göra om sin upphandling av tvätt- och textilservice eftersom avtalstiden bedöms som alltför lång.

I domen noteras att avtalstiden för ramavtal inte får överstiga fyra år om det inte finns särskilda skäl för detta. Regionen har inte lyckats argumentera för ett avtal på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Jan-Olov Häggström, vice ordförande i regionstyrelsen, säger att Region Västernorrland rättar sig efter förvaltningsrättens beslut:

– Det fanns goda skäl för att överklaga deras dom, men jag tycker sammantaget att skälen för att inte överklaga övervägde.

Det var i april som Berendsen, med tvätteri i Ockelbo, vann Region Västernorrlands upphandling. Berendsens anbud var 30 procent lägre än vad konkurrenten Textilia kunde erbjuda.

Allt sedan dess har upphandlingen varit flitigt diskuterad, inte minst politiskt. Detta eftersom det finns risk för nedläggning av Långseletvätten när en så pass stor kund försvinner.

Beslutet om att godta domen, som inte fattades i enighet, kom till under betydande våndor. Tjänstemannaförslaget till regionstyrelsen var att överklaga.

Arbetet med den nya upphandlingen kommer enligt Jan-Olov Häggström att starta om ungefär ett halvår:

– Inom ett år bör vi ha ett nytt beslut om framtida leverantör.

Avtalet med Textilia har på grund av överprövningen förlängts fram till den sista februari 2020. Det är inte omöjligt att fler förlängningar måste till.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *