Konkurrensverket
Vill straffa Stockholms stad lite extra. Foto: Catharina Biesèrt.

Konsultfusk drabbar Stockholm dubbelt

En medarbetare vid Stockholms stads trafikkontor anlitade en nära anhörig. Vederbörande saknade kvalifikationerna och eftersom tjänsterna dessutom avropats på fel ramavtal tycker Konkurrensverket att det är befogat med upphandlingsskadeavgift.

Easyfairs period 1

Konkurrensverket vänder sig till förvaltningsrätten för att få Stockholms stad att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Böteskravet kommer sedan kommunens trafikkontor anlitat en konsult på ett ramavtal för byggledartjänster och besiktning.

Haken är att den aktuella konsulten, som enligt Dagens Nyheters granskning dessutom är sambo med beställarens son, endast utförde administrativa uppgifter. I och med att ramavtalet då inte är tillämpligt menar Konkurrensverket att en ny upphandling skulle ha annonserats.

Upphandlingen är därför, allt enligt verkets ansökan, en otillåten direktupphandling.

Kommunen anses också ha frångått fastställda avropsförfaranden. En mer än dubbelt så hög timersättning än vad som framgår av ramavtalsvillkoren betalats ut.

Stockholms kommun har tidigare dömts av domstol att betala upphandlingsskedavgift för otillåtna direktupphandlingar. Detta är en försvårande omständighet och Konkurrensverkets böteskrav är denna gång på ett högre belopp än det skulle ha varit för en förstagångssyndare.

– Upprepade överträdelser är en försvårande omständighet, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, som poängterar att En avsikt med verkets tillsynsarbete är att vara lärande och förebyggande.

I och med att den beställande medarbetaren vid trafikkontoret är avstängd från sin tjänst har kommunen inte kunnat skaka fram all dokumentation som Konkurrensverket önskat. Stockholms stad tillstår dock att upphandlingen är felaktig.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *