Koncessionsfel saltar biobiljettens pris

Koncessioner är nytt och rätt komplicerat. Kristinehamnsborna kan få betala dyrt för sina biobiljetter om Konkurrensverket får rätt i att kommunen otillåtet har direktupphandlat biografverksamheten.

Kristinehamns kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av biografverksamhet. Det anser Konkurrensverket som i förvaltningsrätten yrkar på 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Övervakande myndighets utredning ger vid handen att kommun tilldelat en tjänstekoncession till Kristinehamns Conference Centre (KCC) utan att först konkurrensutsätta upphandlingen med en öppen annonsering.

Kommunen menar för sin del att värdet av uppdraget att driva Grand understiger direktupphandlingsgränsen. Dessutom pekas på problem med att utforma förfrågningsunderlaget eftersom tidigare leverantör inte lämnat statistik.

Konkurrensverket beräknar värdet av den tvååriga tjänstekoncessionen till cirka 5,8 miljoner kronor. Detta eftersom det inte bara handlar om kommunens driftbidrag, utan koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen.

Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, konstaterar att reglerna rörande koncessioner är relativt nya. Han anser att fler avgöranden behövs på området:

– Målet kan därför ge viktig vägledning för andra likartade upphandlingar.

Otillåten direktupphandling är enligt Rikard Jermsten en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna:

– Syftet med Konkurrensverkets tillsynsarbete är bland annat att fler upphandlingar ska göras enligt reglerna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *