Kammarrätten misstror polisen

Polismyndigheten har inte visat att man verkligen behandlat anbudsgivarna lika. Därför måste den uppmärksammade passupphandlingen göras om, trots att lägre instans friade.


Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem ska göras om. Det beskedet kommer från kammarrätten. Domstolen ifrågasätter, till skillnad från förvaltningsrätten, om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika.

Två centralt placerade polismedarbetare deltog i upphandlingen. Samtidigt var de kontaktpersoner till Svenska Pass som är befintlig leverantör.

Idemia Identity & Security menade att kontakterna gick utöver det som kan anses rymmas inom ramen för normal avtalsförvaltning. Mejlkonversationer kring bland annat resor och middagar visar på en nära relation, både före och under upphandlingen.

Så nära kontakter är enligt kammarrätten tillräckligt för att kunna konstatera att det finns objektiva omständigheter som ger anledning att ifrågasätta om alla anbudsgivare behandlats lika i upphandlingen. Det ankommer i sådant fall på Polisen att visa att så är fallet.

Polisen uppger att kontakterna med leverantören har skett inom ramen för löpande avtalsförvaltning. Upphandlingen ska inte ha diskuterats vid dessa tillfällen.

Enligt kammarrättens dom motsägs detta av dokumentation som klaganden gett in. Via mejl har funktionskrav och processbeskrivningar avhandlats, skrivningar som går igen i upphandlingsdokumenten.

Idemia beskriver en utvärderingsmodell som ger stort utrymme för egna bedömningar. Enligt bolaget har de båda nyckelpersonerna haft möjlighet att påverka upphandlingen i alla dess delar.

Polisen har dock spelat ner de utpekade medarbetarnas betydelse genom att framhäva deras begränsade roller i upphandlingen. Inte heller detta håller kammarrätten med om.

Upphandlingen, som beräknas vara värd sammanlagt cirka 700 miljoner kronor, ska därför göras om.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *