Liseberg
Liseberg hör till stadens lockelser. Foto: Frida Winter/Göteborg & Co.

Inte roligt: Göteborg slirar på lagen

Göteborgs stad har årligen slussat över hundra miljoner skattekronor till Göteborg & Co. Enligt Konkurrensverket är detta olagligt eftersom arbetet med att locka turister borde ha upphandlats.


Delvis kommunägda Göteborg & Co ägnar sig bland annat åt att marknadsföra och stärka Göteborg som destination och mötesplats. En stor del av verksamheten finansieras med budgetmedel.

Under fjolåret betalade kommunen exempelvis 113 miljoner kronor till Göteborg & Co. Detta budgetanslag motsvarar ungefär hälften av bolagets intäkter.

Konkurrensverket anser att detta upplägg är olagligt och kritiserar kommunen. Istället för att under flera år köpa tjänsterna genom direkttilldelning av budgetmedel borde upphandling på marknaden ha skett.

– Upphandlingslagstiftningen tillåter inte att upphandlande myndigheter ingår avtal om samarbeten med hel- eller delägda bolag som inte uppfyller de så kallade Teckal-kriterierna, säger Kristina Geiger, ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket.

Kommunen anser att budgetanslag är undantaget från upphandlingslagstiftningen. Samtidigt har Göteborgs stad indirekt erkänt att man köpt en tjänst genom att betala mervärdesskatt på fakturorna från Göteborg & Co som varje månad fakturerat en tolftedel av det årliga anslaget.

Just nu håller ägarförhållandena i bolaget på att förändras mot att kommunen blir ensam ägare. Tidigare kontrollerades dryga tredjedelen av bolaget av privata aktörer. Samtidigt dras bolagets externa försäljning ned.

Teckal förbjuder direktupphandling utan konkurrensutsättning om ett kommunalt bolag antingen har ett privat delägarskap eller en för hög extern omsättning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *