Samhall
Innovationsavtal förklaras ogiltiga. Foto: Samhall.

Innovationsavtal måste upphandlas

Mjölby kommuns ”innovationsavtal” med Samhall kring städ- och tvättjänster underkänns. Förvaltningsrätten ogiltigförklarar och Konkurrenskommissionen riktar allvarlig kritik.


I december 2016 slöt Mjölby kommun två ”innova­tionsavtal” med Samhall. Avtalen avser städ- och tvättjänster för hemtjänst och serviceboende. Trots att värdet på fyra år uppgick till cirka 6,9 miljoner kronor skedde ingen annonserad upphandling.

Konkurrens­kommissionen, en expertgrupp som är knuten till tankesmedjan Den Nya Välfärden, är kritisk. Man konstaterar bland annat att det inte handlar om någon innovationsupphandling i lagens mening.

– Mjölby kommun har i det här fallet struntat i upphandlingslagstiftningen och verkar inte ens inse det felaktiga i förfarandet, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Hon menar att det inte spelar någon roll om en upphandlande myndighet väljer att kalla sina avtal för ”projektavtal” eller ”innovationsavtal”:

– Upphandlingen måste ändå annonseras.

Kommunen försvarar beslutet att inte annonsera upphand­lingen. Avtalen beskrivs som ett sätt att undersöka om eftersträvade, socialt betingade syften kunnat uppnås på detta sätt. Tanken har varit att utvärdera och sedan besluta om eventuell upp­hand­ling.

Det påpekas särskilt att avtalstiden begränsades till ett drygt år. I reda pengar handlar det därmed om cirka 1,7 miljoner kronor.

Enligt Konkurrenskommissionen hade denna typ av projektsamverkan mycket väl kunnat upphandlas i konkurrens.

– Det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

Förvaltningsrätten har, efter Förenade Services överklagande, bedömt avtalen som otillåtet direktupphandlade. Därför ska avtalen ogiltigförklaras.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *