Inget skadestånd för otydligheter

Förfrågningsunderlaget var så otydligt att Försvarets materielverk tvingades göra om upphandlingen. Fast verket slipper efter en dom i Högsta domstolen att betala skadestånd till ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra.

När Försvarets materielverk upphandlade driften av ett system för ammunitions- och minröjning hörde Spinator till anbudsgivarna. Uppdraget gick dock företaget förbi, vilket resulterade i att tilldelningen överprövades.

Kammarrätten slog fast att förfrågningsunderlaget var otydligt och att upphandlingen därför skulle göras om. Spinator lämnade inte in något anbud i den nya upphandling som därefter genomfördes, vilket dock ett av dess dotterbolag gjorde.

Däremot begärde Spinator skadestånd av Försvarets materielverk. Företaget krävde cirka 300 000 kronor för sina anbudskostnader i den första upphandlingen samt för överprövningsprocessen.

Fast något skadestånd blir det inte. Högsta domstolen konstaterar att upphandlingsfelet, alltså otydligheten i förfrågningsunderlaget, undanröjdes genom kammarrättens beslut att upphandlingen skulle göras om.

Enligt domen skulle en skada för bolaget uppkomma först om kostnaderna inte kunde nyttiggöras i det nya förfarandet. Det noteras att dotterbolaget lade ett i väsentliga avseenden likartat anbud i det nya förfarandet.

Högsta domstolen slås fast att en leverantörs kostnader för överprövning i vissa fall kan ersättas som skadestånd. Så är fallet om leverantören vinner framgång i förvaltningsprocessen men ändå, som en följd av omständigheter som han inte kan lastas för, inte får några möjligheter att tilldelas kontraktet.

I det aktuella fallet hade Spinator viss framgång i förvaltningsprocessen. Att bolaget avstod från att delta i den nya upphandlingen framstår emellertid som en följd av omständigheter på företagets egen sida.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *