Gjorde varenda upphandlingsfel i boken

Göteborgs stads upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn får hård kritik. Revisorerna anmärker på allt från otydliga avtal till bristande dokumentation och uppföljning.


Social resursnämnd i Göteborgs stad får hård kritik från revisorerna för upphandlingarna av boenden för ensamkommande flyktingbarn. Sammanlagt 125 miljoner kronor har gått till företaget Hero, en siffra som med konkurrensutsättning skulle kunna ha hyvlats ganska många procent.

Under 2016 har sammanlagt närmare 200 miljoner kronor betalats för outnyttjade platser. Till grund för anmärkningen, revisorernas strängaste kritikform, ligger en diger lista över upphandlingsfel.

Nicoline Blidberg, tillförordnad förvaltningsdirektör, tar kritiken på stort allvar och säger att den blir ett viktigt stöd i förbättringsarbetet:

– Regler och rutiner har funnits på plats men de har inte alltid följts.

I revisionsrapporten slås fast att nämnden inte säkerställt att de upphandlingar som gjorts skett i enlighet med tillåtna upphandlingsförfaranden. Undantaget från huvudregeln om annonserad upphandling har inte motiverats och dokumenterats.

Nämnden har inte sett till att det dokumenterats vilka leverantörer som tillfrågats, hur många som lämnat anbud vid upphandling eller det viktigaste skälet till tilldelning av avtal.

Avtalen med de privata utförarna har inte varit tydliga avseende uppsägning. Skrivningar som reglerar sanktionsmöjligheter vid brister i den levererade tjänsten har saknats. Detta samtidigt som det slirats på kontroll och uppföljning, en viktig fråga eftersom vissa entreprenörer inte tidigare erbjudit denna typ av boenden.

– Vi får inte glömma att vi har arbetat under en extrem situation och ändå klarat vårt uppdrag att ta emot tusentals barn, säger Nicoline Blidberg.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *