Magnus Höij
Magnus Höij uppskattar tydliga riktlinjer. Foto: Almega.

Fritt fram för mellanhänder

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ger fritt fram för användning av mellanhänder vid upphandling. Fast det poängteras att mellanhänderna inte får användas för att kringgå regelverket.


Allt fler konsultuppdrag upphandlas via mellanhänder. Praktiskt för köparen som kan effektivisera processen genom att bland annat slippa en hel del administration.

Många har ansett att mellanhänderna är ett sätt att kringgå upphandlingsreglerna. Fast Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ger nu klartecken.

– Det är bra att vi nu får tydliga riktlinjer och vägledning hur upphandlande myndigheter och enheter kan använda mellanhänder utan att göra fel, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

I de båda myndigheternas gemensamma rapport slås fast att det är tillåtet att använda sig av mellanhänder. Samtidigt poängteras att upphandlingsreglerna gäller fullt ut även om en mellanhand anlitas.

Det är exempelvis inte tillåtet att välja vilken aktör som mellanhanden ska använda som underleverantör. Möjligheten att dela upp upphandlingen ska ha övervägts och om sammanläggning sker ska skälen för detta dokumenteras.

Magnus Höij, vd för Svenska Teknik & Designföretagen, välkomnar riktlinjerna:

– Det är positivt att det finns en förståelse för att det faktiska upphandlade objektet måste utvärderas i upphandlingar och inte bara mellanhandens förmåga.

I rapporten definieras två typer av mellanhänder. I underleverantörslösningen tas ansvar i och med att avtal tecknas med leverantörer medan det i mäklarlösningen endast förmedlas kontakt innan avtal träffas mellan leverantör och upphandlande myndighet eller enhet.

Beroende på vilken typ av mellanhänder som väljs har den upphandlande myndigheten eller enheten olika ansvar. Vikten av att bibehålla dialogen mellan leverantörer och den upphandlande myndigheten – och inte bara med mellanhanden – betonas.

– Det är av största vikt för att skapa kvalitet och transparens i upphandlingsprocessen, menar Magnus Höij.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Fritt fram för mellanhänder

 1. Rubriken är kraftigt missvisande! Det är långt ifrån fritt fram, tydliga krav ställ på uppföljning och kravställande av helheten vid underleverantörslösningar (ramavtal) i flera fall är användandet av mellanhänder direkt olämpligt.

 2. Hej Anders,

  Det är jag som satt rubriken – och jag erkänner att jag ännu inte bemästrar den sköna konsten att skriva rubriker som är korta, slagkraftiga och som dessutom lockar till läsning. Målet var att förmedla utredningens tillåtande syn på användning av konsultmäklare, och det tycker jag i alla fall texten lyckas med.

  //Per, Inköpsrådet.

  1. Tack Per, nej rubriksättning är inte alltid det lättaste.

   Ett tips till läsarna är att läsa den fullständiga rapporten och sätta sig in i att det inte alls bara är att göra som man vill som inköpare. Många har gjort fel, området är problematiskt men rapporten ger vägledning i hur man kan göra rätt och hur man kan uppnå den goda affären.

   Tack för att du rapporterar om detta viktiga ämne!

   / Anders, Svenska Teknik&Designföretagen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *