Fritt fram att avropa e-litteratur

Efter en månads avbrott går det återigen att avropa e-litteratur från SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal. Några oegentligheter kring tilldelningen av avtalet till Overdrive har inte hittats.


Den 17 oktober stoppades avrop från Overdrive på ramavtalet E-litteratur 2017. I och med att detta företag är ensam leverantör har det under en period inte gått att beställa alls på detta avtal.

Bakgrunden till det tillfälliga stoppet är att det ifrågasatts om Overdrive verkligen haft underliggande avtal för utlovade titlar. Efter det att SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) undersökt bärigheten i klagomålen har avropsstoppet nu hävts.

Några oegentligheter kring tilldelningen av ramavtalet har inte hittats. De titlar som leverantören inkom med i anbudet, och som utvärderats, visar enligt SKI inga felaktigheter.

Fast därmed inte sagt att kritiken var helt ogrundad. För ett antal av de nya titlar som publicerats i den senaste utbudslistan var underliggande avtal ännu inte på plats. Detta på grund av den ”mänskliga faktorn”.

En uppdaterad utbudslista har tagits fram. Den innehåller drygt 33 000 titlar, varav merparten är på engelska. Löftet är att listan ska uppdateras löpande under ramavtalstiden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *