Monica Lingegård
Monica Lingegård uppskattar Konkurrensverkets beslut. Foto: Samhall.

Frias från misstanke om underpris

Samhall har anklagats av konkurrenter för att dumpa priserna i städupphandlingar. Konkurrensverket, som har utrett saken, friar dock från de misstankarna.


I fjol tog Konkurrensverket initiativ till en granskning av Samhalls prissättning av städtjänster vid upphandlingar. Företagets uppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Enligt ett antal privata städföretag tar Samhall ut för låga priser och stjälper på så sätt marknadskonkurrensen. Sedan år 2010 har sammanlagt 18 klagomål inkommit, bland annat mer oro för att prisena pressats med den merkostnadsersättning från staten som ekonomiskt ska kompensera för de anställdas funktionsnedsättning.

Nu är övervakande myndighets utredning färdig. I och med att ärendet avskrivs från fortsatt handläggning frias Samhall.

– Vi välkomnar beslutet, liksom vi välkomnade utredningen. Samhall ska utifrån sin storlek och konstruktion tåla att granskas och vi har hela tiden känt oss trygga med vårt sätt att göra affärer, säger Monica Lingegård, vd för Samhall.

Bedömningen är att konkurrensen inte snedvrids eller hämmas i den mening som avses i bestämmelsen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 § konkurrenslagen.

– Hoppas att detta ska leda till en större förståelse för Samhalls verksamhet framöver, men också att vi utifrån detta kan närma oss städbranschen och skapa en djupare dialog, fortsätter Monica Lingegård.

Utredningen ger vid handen att Samhalls priser under granskningsperioden visserligen i genomsnitt legat något lägre än konkurrenternas. Men i och med att det finns ett betydande antal aktörer samt låga etablerings- och expansionshinder i branschen ser verket ingen risk för att konkurrensen skulle skadas.

Samhall har under 2017 och 2018 dessutom ändrat sina rutiner och riktlinjer för att ytterligare säkerställa en marknadsmässig prissättning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *