Södertälje
Levande stadskärna. Foto: Thomas Aziz.

Festivalbaksmälla för Södertälje

Samtidigt som årets Södertäljefestival summeras dyker Konkurrensverkets frågvisa brev upp. Övervakande myndighet vill att kommunen redovisar hur köpen av bland annat eventtjänster från köpmannaföreningen i city har gått till.

En regnig fredag gjorde att årets Södertäljefestival, den 23-25 augusti, startade lite trögt. I takt med att vädret förbättrades strömmade dock besökarna till. Även om festivalen var en framgång finns det frågor att besvara kring arrangemanget.

Vi har fått tips om att ni från den ekonomiska föreningen Södertälje City (före detta Centrumföreningen som består av köpman och restaurangägare i city) ska ha köpt tjänster utan att annonsera enligt LOU. Ungefär så inleds brevet från Konkurrensverket till Södertälje kommun.

Konkurrensverket noterar att Södertälje City i år får 4,2 miljoner kronor i ersättning från kommunen via ett partnerskapsavtal. Pengarna syftar till att göra stadskärnan mer levande genom arrangemang och trygghetsskapande tjänster samt event såsom Södertäljefestivalen.

Utöver detta avtal uppmärksammas ett extra bidrag från Destination Södertälje på en miljon kronor. Här pekar kommunen på specifika uppgifter som julbelysning och trygghetsvandringar.

I Konkurrensverkets brev frågas hur utbetalningar genom faktura och bidrag förhåller sig till varandra. Som ett led i utredning för att granska vad som skett ställs ytterligare ett antal frågor till Södertälje kommun. Har ni ingått avtal och i så fall i vilken form? Har upphandling eller avrop på ramavtal skett? Om inte, vilket undantag från LOU har använts?

Detta är inte första gången som kommunens stöd till cityhandlarna ifrågasätts. För några år sedan klagade affärsidkare på annat håll över att Södertälje kommun direktupphandlat julklappen till de anställda i form av presentkort som bara kunde lösas in i Centrumföreningens medlemsbutiker.

Senast den 11 september ska Södertälje ha besvarat frågorna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *