Får konkurrera med privata företag

Ulf Olsson

Ulf Olsson uppskattar beskedet från högsta instans. Foto: Socialdemokraterna.

Borås stad får fortsätta att sälja tjänster i konkurrens med privata företag. Marknadsdomstolen avslutar en sex år lång tvist genom att ge kommunen rätt mot Konkurrensverket.


Borås stads servicekontor utför inte bara tjänster åt kommunen. Mark- och anläggningsarbeten, snöröjning med mera säljs även till privatkunder.

Verksamheten omsätter omkring 13 miljoner kronor årligen och har mötts av Konkurrensverket ogillande. Detta eftersom tjänsterna erbjuds i konkurrens med privata entreprenörer.

Övervakande myndighet menade att förvaltningen har konkurrensfördelar som snedvrider marknaden. Bland annat bedömdes risken överhängande för att företag skulle lägga färre anbud i LOU-upphandlingar om de befarar konkurrens från servicekontoret.

Stockholms tingsrätt gick på Konkurrensverkets linje, en dom som Borås stad överklagade till Marknadsdomstolen som är högsta instans för denna typ av mål.

I en färsk dom friar Marknadsdomstolen kommunen. Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom förvånas över att Marknadsdomstolen kommer till en helt annan slutsats än tingsrätten beträffande vilka marknader som berörs:

– Konkurrensverket anser inte att kommunala skattesubventioner ska användas till att slå ut privata företag, säger han.

I Borås gläds stadsjurist Lars-Olof Danielsson över att kunna lägga en både arbetsam och kostnadskrävande process bakom sig. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson tycker att det är ett viktigt besked att Marknadsdomstolen delar kommunens uppfattning:

– För boråsarna är servicekontoret en värdefull resurs kunna pressa priserna och hålla en fortsatt hög kvalitet, säger han.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *