Etta, tvåa och trea i upphandling

Vismaskylt

Visma är störst. Foto: Thor Balkhed.

Visma Commerce är ohotat störst bland de företag som erbjuder system och konsulttjänster på upphandlingsområdet. Ecenea är tvåa pengamässigt sett, en position som Affärsconcept intar om antalet kunder skulle styra.


Visma Commerce är landets största leverantör av system för upphandling. Enligt Dagens Samhälle Insikt, som kartlägger företags offentliga affärsvärden, betalade stat, kommun och landsting/regioner 95,1 miljoner kronor för företagets tjänster under 2017.

Även sett till antalet offentliga kunder toppar Visma listan. De tre konkurrenterna E-avrop, Primona (Kommers) och Mercell ligger klart i lä.

Med 327 offentliga kunder, varav 177 kommuner, placerar sig Visma en bra bit före tvåan E-avrop med 76 kunder, varav 31 är kommuner. Primona hade under fjolåret, allt enligt DS Insikt, 37 kunder inom det offentliga medan Mercell lockade tio stycken.

På konsultsidan står slaget om att vara ”störst i branschen” mellan Ecenea och Affärsconcept. Fjolårets försäljning för de fem Eceneabolagen (AB Ecenea, Procurement, Väst, Region Stockholm och Management) mot offentlig sektor uppgick till 44,5 miljoner kronor.

Affärsconcepts volym var jämförelsevis 26,3 miljoner kronor. I gengäld har detta företag flest enskilda kunder, 132 stycken, vilket är nästan dubbelt så många som Eceneaföretagen.

För både Ecenea och Affärsconcept har den offentliga affären minskat mellan åren 2016 och 2017, ner från 48,7 miljoner kronor respektive 30,7 miljoner kronor. Visma Commerce har däremot ökat stort från 2016 års nivå som var 71,7 miljoner kronor.

Till de större konsulterna hör även Knowit, B3 Sentensia, Colligio, Adviceu, Fasticon och Prospero. Flera av de företag som ingår i kartläggningen erbjuder en bred palett av konsulttjänster. Eftersom uppdragens art inte särredovisas är det svårt att utröna exakt hur stor del av deras offentliga affärsvärden som rör just upphandling.

DS Insikts siffror inkluderar moms och punktskatter. Försäljning till offentligt ägda bolag ingår inte.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *