Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster vid Statens Inköpscentral.
Therese Klaar behöver lite mer tid. Foto: United Frog Studios.

”Ett bra ramavtal kräver lite extra tid”

Tolkupphandlingen visade sig mer komplicerad än vad Statens inköpscentral först bedömde. Utan överprövning kan längden på den avtalslösa tiden begränsas.


Statens inköpscentral hinner inte sluta nytt ramavtal för tolkförmedlingstjänster. Nuvarande avtal löper ut, efter maximal förlängning, den 31 oktober och därpå blir det avtalslöst.

Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster, säger att förskjutningen beror på att avtalsområdet visat sig vara mer komplext än väntat:

– Det här är ett avtalsområde som är väldigt viktigt för flera myndigheter, vilket har gjort att arbetet med att ta in synpunkter och att bearbeta dessa tagit längre tid än vanligt.

Tolkupphandlingen har pågått en tid. I mitten av december i fjol var förstudien klar och i samband med det fattades beslut om att upphandlingsförvarandet skulle bli öppet. Therese Klaar beklagar att det dragit ut på tiden men poängterar att man i en situation med brist på auktoriserade tolkar vill skapa ett avtal som fungerar för samtliga parter.

– Utgångspunkten är att det här ska vara ett ramavtal som håller hög kvalitet genom hela avtalstiden. Därför ser vi det som bättre att lägga lite extra tid i det här skedet.

Exakt hur långt glappet mellan avtalen blir är oklart. Inköpscentralens förhoppning är att ett nytt avtal ska vara på plats innan årsskiftet.

Det förutsätter att tilldelningsbeslutet inte blir överprövat. Är det realistiskt? Historiskt sett har flera upphandlingar inom detta område gått till domstol.

– Risken för överprövning finns alltid, men vårt mål är att ha ett ramavtal på plats innan nyår.

Statens inköpscentral ger inga direkta rekommendationer till hur myndigheterna ska tackla avtalslösheten. Varje myndighet får själv göra den bedömningen för den egna verksamheten.

– Men givetvis är det så att i tiden näraliggande behov kommer att behöva lösas genom egen upphandling.

Ramavtalet för tolkar är populärt. Enligt inköpscentralens analys finns det ingenting som visar på att det framöver kommer att ske någon större förändring i efterfrågan.

År 2015 avropade statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten tolktjänster för cirka 160 miljoner kronor. Kommuner har inte rätt att använda avtalet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *