Entreprenör sköter parker billigare

Jazmin Pettersson

Jazmin Pettersson gläds över sänkta kostnader. Foto: Pia Nordlander.

Västmanlands fastighetsskötsel vinner upphandlingen av gatu- och parkskötsel i Västerås östra stadsdelar. Konkurrensutsättningen sparar kommunen 6,5 miljoner kronor per år, totalt 39 miljoner kronor.

Västerås stads upphandling av gatu- och parkskötseln i de östra stadsdelarna är lönsam. Avtalet med Västmanlands fastighetsskötsel innebär sänkt kostnad med 6,5 miljoner kronor per år.

– Det är glädjande att vi kan sänka kostnaderna för gatu- och parkskötseln och därmed få ut högre effektivitet med de skattemedel vi använder, säger Jazmin Pettersson, ordförande i tekniska nämnden.

Räknat på hela avtalstiden, tre år plus möjlig förlängning i ytterligare tre år, innebär konkurrensutsättningen en kostnadssänkning på 39 miljoner kronor.

Idag utförs arbetet av Västerås stads interna utförare, förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad. Upphandlingen innehåller erbjudande om verksamhetsövergång.

– Det känns mycket bra att vi kan erbjuda verksamhetsövergång till de medarbetare som berörs.

En annan nyhet i upphandlingen är ett incitamentssystem för att höja kvaliteten i tjänsterna.

Det nya avtalet gäller från den 1 oktober.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *