Nanna Sörling
Nanna Sörling lovar att upphandla rätt. Foto: Unn Tiba.

DO diskriminerar upphandlare

Konkurrensutsättning verkar inte vara modellen för Diskrimineringsombudsmannen. Myndigheten har under flera år direktupphandlat upphandlingskonsulter för belopp över brytgränsen.


Diskrimineringsombudsmannen köper upphandlingskonsulttjänster för betydande belopp genom direktupphandling. Nanna Sörling, chef för administrativa enheten, säger att direktupphandlingsgränsen inte överskridits efter 2014:

– Vi är samtidigt medvetna om att direktupphandlingsgränsen överskreds 2013 och 2014, vilket naturligtvis inte är bra.

Varför väljer ni direktupphandlingar framför annonserat upphandlingsförfarande eller avrop från något ramavtal?

– DO har gjort direktupphandlingar under åren då det har uppstått behov i verksamheten som vi inte har kunnat förutse, som till exempel tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Det är Peak Procurement som kommit att bli blivit något av huskonsult med uppgifter som upphandlingsstöd och vidareutveckling av myndighetens strategiska inköpsarbete. Nu senast direktupphandlades företagets tjänster för perioden 13 februari till den 30 augusti, men engagemanget kan enligt avtalet komma att förlängas även efter detta datum.

– Vi har fått en vakans på grund av tjänstledighet och behöver upprätthålla upphandlingsarbetet.

Hur många konsulter tillfrågades i den direktupphandlingen? Vad gjorde att Peak Procurement valdes?

– En leverantör tillfrågades. De kunde ta uppdraget med kort varsel, har en kort uppstartstid och hög kvalitet på genomförande.

Bred konkurrensutsättning ger som regel bättre pris. DO betalar idag en bit över tusen kronor per timme. Vid exempelvis Stockholms stads nyliga upphandling hamnade priserna på en helt annan och lägre nivå.

Är det inte intressant att spara cirka 30 procent på kostnaden?

– Ja, självklart är såväl kvalitet som pris mycket intressant för oss som myndighet.

Nanna Sörling slår fast att upphandling är en viktig del i myndighetens arbete:

– Vi kommer att göra en öppen upphandling för att kunna avropa upphandlingskonsulttjänster eftersom vi ser att vi löpande har behov av dessa tjänster utöver den upphandlingstjänst som vi idag har på DO, men som är tillfälligt vakant.

På frågan om vilket ansvar Peak Procurement har när företagets tjänster avropas via otillåtna direktupphandlingar säger konsulten Magnus Nilsson:

– Känner vi till att ett avrop riskerar att utgöra en otillåten direktupphandling förvissar vi oss om att uppdragsgivaren känner till vilka regler som gäller.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *