Det våras för koncessionen

Marcus Bäckström

Marcus Bäckström drar nytta av nya LUK. Foto: Simrishamns kommun.

De nya upphandlingslagarna kan ge koncessioner ett uppsving. Sydöstra Skånes Räddningsförbund är tidigt ute med att använda denna möjlighet.

Easyfairs period 1

Även om antalet utannonserade koncessioner har ökat under senare år har de rent allmänt varit mycket få. Enligt faktasamlingen Statistik om offentlig upphandling var antalet utannonserade koncessioner blott 99 stycken under 2015, varav många rörde restaurang, hotell och detaljhandelstjänster.

Tjänstekoncessioner var fram till årsskiftet undantagna från upphandlingslagarna och omfattades endast av de allmänna unionsrättsliga principerna. LUK, den nya lagen om upphandling av koncessioner, bäddar för en ökning.

Sydöstra Skånes Räddningsförbund är tidiga med att använda LUK vid upphandling. Efter att ha sotat i egen regi under tre års tid kommer förbundet att lägga ut verksamheten på entreprenad.

En arbetsgrupp har utsetts för att upphandla ett avtal med flera entreprenörer som innebär valfrihet och största möjliga nytta och service för medborgarna.

– Vi är inne i förstudien och är precis i början av processen med analys av sotningsutredning och möten med olika intressenter, allt från politiker, jurister till verksamhetsföreträdare och leverantörer för att få in synpunkter, säger Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg i Simrishamns kommun.

Utöver möten har arbetsgruppen bett om synpunkter genom en så kallad request for information. Avsikten med denna RFI är att få en ökad förståelse för marknaden och leverantörerna på marknaden samt att ge information om den pågående upphandlingsprocessen.

– Detta kan ge en god grund för det kommande samarbetet mellan räddningsförbundet och entreprenörerna, hoppas Marcus Bäckström.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och är ett gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *