Lennart Palm
Lennart Palm varnar för övertro på rating. Foto: Konkurrenskommissionen.

Det räcker inte att luta sig mot rating

Transportstyrelsen gjorde det lite för enkelt för sig. Den anbudsgivare som inte nådde upp till önskad UC-nivå visade sig vid en individuell ekonomisk bedömning leva upp till kraven.


I Transportstyrelsens upphandlingar av städtjänster hörde ”tillräcklig ekonomisk stabilitet” till kraven. Den som hade betyget 3 eller högre på UC:s ratingmodell ansågs uppfylla detta krav utan att behöva visa detta på något annat sätt.

I två av dessa upphandlingar, för områdena mitt och syd, uteslöts den leverantör som hade det bästa anbudet. Detta eftersom Winab inte hade UC-rating 3 eller högre.

Konkurrenskommissionen, som är en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, uppmärksammar fallet eftersom myndigheten inte genomförde någon ytterligare utredning av företagets ekonomiska stabilitet.

Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen, säger att det agerandet strider mot lagen:

– Vi ser ofta att upphandlande myndigheter ställer krav på en viss kreditrating och sedan utesluter alla anbudsgivare som inte uppnår den nivån.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande uttalat att det alltid måste ske en individuell prövning av en leverantör.

– Det räcker således inte med att enbart hänvisa till en viss kreditrating.

Överprövningen resulterade i förvaltningsrättskrav på att anbudsvärderingen skulle rättas. Efter en individuell ekonomisk bedömning av den uteslutna anbudsgivaren slogs det fast att den ekonomiska stabiliteten för det aktuella uppdraget var tillräcklig.

– Att som Transportstyrelsen utesluta en anbudsgivare enbart på grund av att denne inte uppfyller en viss rating strider således mot lag, säger Lennart Palm och riktar kritik mot myndigheten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *