Hotell
Konferens med och utan övernattning. Foto: Josef Muellek.

Boka nästa möte i god tid

De statliga ramavtalen för konferenser och möten löper ut vid årsskiftet. Risken för en avtalslös period gör att det gäller att planera lite inför nästkommande år.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet arbetar som bäst med sin upphandling av konferenser och möten. Till skillnad från tidigare år upphandlas nu samtliga geografiska anbudsområden vid ett och samma tillfälle.

I oktober annonserades inte färre än åtta upphandlingar. Både stora och små konferenser samt med och utan helpension efterfrågas. Gränsen för liten konferens går vid 150 deltagare.

Anbudstiden gick ut tidigare i november och tilldelningsbeslut ligger därför en bit bort. Enligt inköpscentralens tidsplan kommer det i december.

Vid eventuell överprövning finns risk för en tids avtalslöshet. Rådet till den som planerar för en konferens på andra sidan nyår är att före årsskiftet avropa från befintliga ramavtal. Bekräftas bokningen innan ramavtalen löper ut kan dessa ligga till grund för arrangemang under 2020.

Kammarkollegiet lovar att återkomma med information om nya ramavtal när dessa är tilldelade och signerade.

Konferenser och möten är ett populärt statligt ramavtalsområde med hög avtalstrohet. Under 2018 omsattes cirka 650 miljoner kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *