Daniel Helldén
Nytt avtal är snart klart enligt Daniel Helldén. Foto: Miljöpartiet.

Blixtupphandling kortar klotterpaus

Kampen mot klottrarna i Stockholm har så att säga tagit paus. Efter en upphandlingtvist med entreprenören Aremo ska kommunen nu göra en direktupphandling i rekordfart.


För en dryg vecka sedan sa Aremo med omedelbar verkan upp avtalet om klottsersaning med Stockholms stad. Några dagar senare kontrade kommunen med att häva avtalet eftersom bolaget inte gjorde sitt jobb.

Målsättningen är klotter som anmäls ska vara borta inom ett dygn – och det är den så kallade 24-timmarsgarantin som det strids kring. Beställaren är missnöjd med entreprenörens förmåga att leverera och Aremo anser å sin sida att trafikkontorets administration av avtalet inte fungerar.

Trots att avtalet egentligen skulle ha löpt ut först den sista mars nästa år saneras nu inget klotter alls. Kommunen planerar en direktupphandling i blixtfart för tiden fram till dess. På grund av den uppkomna situationen hävdar trafikkontoret att det föreligger grund för synnerlig brådska.

– Det handlar om dagar innan ett nytt avtal kan vara på plats, säger Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholms stad.

Daniel Helldén poängterar att klotter kan leda till stora skador om det inte tas bort skyndsamt. Han fortsätter:

– Nedklottrade miljöer upplevs ofta som otrygghet för de närboende och de som vistas i området.

Patrik Silverudd, liberal gruppledare i trafiknämnden, anser att klottersituationen i Stockholm har varit under all kritik under lång tid och det har bara blivit värre:

– Staden har inte kunnat sköta den här uppgiften, anser han.

Liberalerna vill öppna för att privata fastighetsägare ska kunna ansluta sig till Stockholms stads klottersaneringssystem. Något sådant planeras det inte för i det nya avtalet.

– Ur stockholmarnas perspektiv spelar det ju ingen roll vem som äger fastigheten. Fokus måste vara att få bort klottret, oavsett var det sitter.

Tvisten med Aremo fortsätter att, som det uttrycks i Miljöpartiets pressmeddelande, hanteras i särskild juridisk ordning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

6 reaktioner på ”Blixtupphandling kortar klotterpaus

  1. Regeln om ”synnerliga skäl” för direktupphandling över direktupphandlingsgränsen (LOU 19 kap. 7 §) hänvisar till 6 kap. 12-19 §§ av vilket det av 15 § följer att ”synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myndigheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig.”.

   Hävningen av avtalet har inte gått att förutse, och då kvarstår frågan dels om behovet av klottersaneringen är dels såpass bråttom att det inte går att vänta in alternativ upphandlingsförfarande, dels ”absolut nödvändig”. Utan närmare utredning av ärendet går det inte att kategoriskt stämpla den som ”otillåten”, men det går givetvis inte heller att utesluta att den är otillåten.

   Tills dess att eventuell prövning skett i domstol har vi just nu att göra med en slags ”Schrödingers direktupphandling”.

 1. Att upphandlingen är nödvändig är en sak.
  Men orsaken är en dålig upphandling och att man tecknat avtal med en leverantör som inte klarat sitt åtagande.

 2. Staden följer ju inte 24h regeln, har anmält klotter om och om igen men klottret tas inte bort. Verkar som om någon tjänsteman inte hinner med och att man skyller på entreprenören. Daniel Helldén borde nog titta i sina egna led innan man gör felaktiga beslut.

 3. Per Eriksson har någon hos er frågat Aremo vad som stämmer eller inte, rödgrönröra har väl alla hört talas om. Journalistik innebär inte att man saxar en pressrelease utan lyssnar med alla parter. Få fram korten på bordet…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *