Betalade mycket mer än ramavtalspris

Svenska Bostäder har vid avrop av flyttjänster frångått ramavtalet så grovt att det enligt kammarrätten i praktiken uppstått ett nytt ramavtal. Detta avtal förklaras ogiltigt eftersom det inte upphandlats korrekt.


Vid avropen av flyttjänster från Stockholms stads ramavtal har Svenska Bostäder tillämpat en förändrad prismodell. Detta har öppnat för den förstahandsrankade leverantören Allt i transport och spedition att ta mer betalt för sina tjänster än vad avtalet tillåter.

Det konkurrerande flyttföretaget Rexab har begärt ut en mängd fakturor för utförda tjänster. Analysen ger vid handen att Allt i transport och spedition av Svenska Bostäder fått fördelar som exempelvis omedelbar fakturering, löpande priser och tilläggspriser samt utebliven kreditering av flyttkartonger.

Kammarrätten håller med Rexab om att det förekommit avsteg i jämförelse med villkoren i det befintliga ramavtalet. Företaget har i stor utsträckning debiterat per timme utan pristak, något som enligt avtalet endast kan göras om speciella skäl föreligger. Betalning har även skett för en rad tilläggsbeställningar som egentligen skulle ha överenskommits skriftligt.

Bedömningen är att användningen av tilläggsbeställningar som inte godkänts i förväg och debitering per timme av flyttarbetare vid tilläggsbeställningar i praktiken medfört att det befintliga ramavtalets prismodell frångåtts. Ramavtalets ekonomiska jämvikt har därmed förskjutits och det på ett sådant sätt att ett nytt direktupphandlat avtal har uppstått mellan parterna.

Svenska Bostäder medger att vissa avsteg har gjorts från ramavtalet, men att det handlar om villkor av ordningskaraktär som krav på skriftliga tilläggsbeställningar. Att de avstegen skulle vara väsentliga avvisas bestämt.

Konsekvensen av kammarrättsdomen är att de avrop av flyttjänster som företagits efter att det nya ramavtalet uppstod är ogiltiga. Det nya avtalsinnehållet anses ha vuxit fram successivt genom parternas agerande, men domstolen slår fast den 1 december 2016 som datum för ”fulavtalet”.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *