Gothia Towers
Gothia Towers kan bevakas utan upphandling. Foto: Ulf Celander.

Behöver inte följa upphandlingslagarna

Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg behöver inte följa upphandlingslagarna. Detta eftersom det offentliga inte har avgörande inflytande i ägarstiftelsen.

Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg valde vaktbolag, Global Security IPS, utan LOU-upphandling. Trots att det handlar om ett uppdrag värt cirka 3,6 miljoner kronor per år ser Konkurrensverket inget fel.

Enligt verkets genomlysning har kommun och region inte avgörande inflytande i den stiftelse Svenska som äger Svenska Mässan och Gothia Towers. Färre än hälften av ledamöterna är utsedda av kommun eller annan upphandlande myndighet.

Stiftelsen är ekonomiskt fristående och inte knuten till en upphandlande myndighet. Någon finansiering från kommun, region eller stat förekommer inte heller.

Sammantaget betyder det att LOU inte behöver följas – och att någon felaktig upphandling inte gjorts. Konkurrensverket har avskrivit ärendet från vidare handläggning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *