Anders Asplund
Anders Asplund ser inget behov av upphandling. Foto: CA Studio.

Bättre service utan upphandling

Myndighetsgemensamma kontor landet över ska stärka servicen till medborgare och företagare. Till de frågor som ska lösas hör om det krävs upphandling av det systemstöd som Statens servicecenter behöver.


I den statliga utredningen Mer service på fler platser (SOU 2018:43) föreslås statliga servicekontor landet över. De remissvar som nu kommer in är överlag positiva till mer tillgänglig service.

Statens servicecenter ska få ett fortsatt och utökat ansvar för dessa kontor. Enligt slutbetänkandet ska Försäkringskassan tillhandahålla den tekniska plattform, inklusive drift och tillhörande användarstöd, som Statens servicecenter ska använda.

Samarbetet mellan myndigheterna är tänkt att ske genom ändring i förordningar. Eller är det så att Statens servicecenter istället borde upphandla plattformen?

– Rättsläget är osäkert, men vi anser att det inte finns någon upphandlingsplikt mellan Statens servicecenter och Försäkringskassan, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Myndigheten har i sitt remissvar utrett om förslaget strider mot LOU. Även Konkurrensverket lyfter denna fråga, som anses för dåligt utredd, i sitt svar.

– För att upphandlingsplikt ska uppstå krävs att det finns ett kontrakt mellan två fristående parter, förklarar Anders Asplund.

Enligt Upphandlingsmyndigheten är inte de två myndigheterna fristående i LOU:s mening som gör att upphandlingsplikt uppstår. Statens servicecenter framstår istället som en integrerad del av Försäkringskassans och andra berörda myndigheters verksamhet.

Kontoren, som i slutet av år 2020 ska vara 140 stycken till antalet, kommer inledningsvis att erbjuda service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverket kan också bli aktuella:

– Jag ser fram emot konstruktiva dialoger med övriga myndigheter som också föreslagits i slutbetänkandet för att möjliggöra att statlig servicenärvaro i Sverige ska erbjudas på ett effektivt sätt, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Den nya organisationens verksamhet föreslogs initialt starta efter årsskiftet, men regeringen förlängde nyligen övergångstiden till den 1 juni 2019.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *