Både affärsmässighet och samhällsnytta

Karlskogahem ställer praktikplatskrav vid sin städupphandling. Det kommunägda företaget med 2 500 lägenheter kombinerar på detta sätt målen att både vara affärsmässiga och bidra med samhällsnytta.

Karlskogahem ställer, för första gången, sociala krav vid en upphandling. På de företag som vill lämna anbud i städupphandlingen ställs krav på att kontinuerligt ha minst en praktikant under entreprenadtiden.

– Som ett allmännyttigt företag har vi krav på oss att både vara affärsmässiga och bidra med samhällsnytta. Det här är ett bra exempel på hur dessa kan förenas, säger Ann Hermansson Alm, vd för Karlskogahem.

Praktikanterna ska vara personer som står långt från arbetsmarknaden. Urval kommer att ske i samarbete med fack, arbetsförmedling och entreprenör.

– Tanken är att försöka prioritera våra kunder, säger Ann Hermansson Alm som tidigare var distriktschef inom Örebrobostäder vars sociala krav hjälpt till att ge långtidsarbetslösa Vivallabor sysselsättning.

Ska ni genomföra fler upphandlingar som denna?

– Vi börjar så här, i relativt liten skala med en entreprenad som är värd cirka två miljoner kronor, men vår målsättning är att arbeta med sociala krav även i större upphandlingar framöver, säger Ann Hermansson Alm.

Karlskogahem är ett helägt kommunalt bolag med cirka 30 anställda. Bostadsföretaget har cirka 2 500 hyreslägenheter samt lokaler, kontor och gruppboenden.

Anbudstiden i städupphandlingen går ut den 11 januari 2016. Den två år långa avtalstiden, med ett års möjlig förlängning, startar den 1 april 2016.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *