Avfallsjätte går i konkurs

Bankerna sätter stopp för fortsatta lån till Reno Norden. Det svenska dotterbolaget, som vunnit upphandlingar av sophämtning i runt 25 kommuner, verkar på kort sikt klara sig när moderbolaget försätts i konkurs.

Avfallsentreprenören Reno Norden utför sophämtning i runt 25 av landets kommuner. Företaget har under en längre tid plågats av ekonomiska problem och har sökt ny ägare. Nu sätts moderbolaget i konkurs.

Konkursen kommer efter försök att omförhandla sammanlagt nio olönsamma kontrakt. Dessa upphandlingar vanns, att döma till underpris, under 2015 och första halvan av 2016.

Reno Norden grundades i Norge år 2000 och har snabbt växt till att bli en av de största privata aktörerna inom insamling och transport av hushållsavfall. Bolaget betjänar fem miljoner människor i fyra länder.

I Sverige har verksamheten haft bättre lönsamhet än på den norska marknaden, men allt har inte löpt problemfritt. Lönetvister och olovlig strejk bland sopgubbarna i Stockholm har inneburit att erfaren personal slutat och ersatts av nya medarbetare, något som dränerat företaget.

Enligt gårdagskvällens börsmeddelande stoppar DNB och Den Danske Bank nu fortsatta lån till moderbolaget. Konkursen är därmed ett faktum – och den kommer att slå som hårdast i Norge där bolaget via 30 kontrakt hämtar sopor åt 1,2 miljoner människor.

De båda bankerna öppnar för att hjälpa dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland till fortsatt verksamhet. Inget sägs dock om en mer långsiktig lösning.

Reno Norden kommer vid månadsskiftet att kraftigt utöka sitt engagemang i en svenska huvudstaden. Företaget vann, tillsammans med Suez, Stockholm Vattens uppmärksammade upphandling. Från den 1 oktober sköter Reno Norden all hämtning i sju av sammanlagt elva områden i Stockholm.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *