Avbryter sedan leverantör hittat fel

Bemanningsupphandlingar kliver fram som ett rött skynke för SKL Kommentus Inköpscentral. För andra gången avbryts en stor sådan upphandling, nu efter det att en leverantör påtalat brister i processen.

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, tvingas avbryta den upphandling av bemanningstjänster som inleddes i fjol. En anbudsangivare har identifierat ett antal brister i urvalsprocessen.

Upphandlingen omfattar bemanningstjänster inom administration, ekonomi, fastighet, human resources och support. Varje kategori och geografiskt område (21 stycken) utgjorde ett anbudsområde där åtta ansökanden skulle kvalificeras, vilket innebär kvalificering av totalt 840 ansökningar.

Inköpscentralen skyller på komplexiteten i upphandlingsförfarandet, där man även fick ta till lottning. Felaktig hantering av resultaten från lottningen i upphandlingens steg ett har konstaterats. Det slås också fast att den interna kvalitetssäkringen under både kvalificerings- och utvärderingsprocessen har brustit.

Anledningen till att avbrytandet dröjt är försök att rätta till bristerna. Tyvärr visade de sig svåra att åtgärda utan att avbryta upphandlingen.

– Medvetna om konsekvenserna såväl för anbudsgivare som avropsberättigade har vi in i det längsta försökt undvika detta, skriver SKI på sin webbplats.

Nu utlovas åtgärder så samma sak inte ska behöva uppstå igen, bland annat bättre rutiner kring dokumentationen i varje upphandling. Extra resurser sätts in i förhoppning att snart kunna annonsera upphandlingen igen.

Krånglet innebär att detta ramavtalsområde nu är avtalslöst, och kommer så att förbli under rätt lång tid framöver. Bemanningstjänstavtalet från 2012 löpte nämligen ut den 30 november 2016.

Även föregående bemanningsupphandling kantades av problem – och avbröts efter en knapp månad. Anledningen den gången var Konkurrensverkets invändningar kring hur SKL Kommentus Inköpscentral definierat skaran av avropsberättigade på sina olika ramavtal.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *