Lokalvårdare
Lokalvårdare. Foto: Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljökraven behöver vässas

Arbetsförhållanden måste få en mer framträdande roll vid upphandlingar av städtjänster. Den slutsatsen drar Arbetsmiljöverket efter att under fjolåret inspekterat mer än 500 städföretag.

Arbetsmiljöverket inspekterade i fjol 532 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. Av dessa företag som fick 447 företag (84 procent) krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

En slutsats från inspektionerna är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Om inte arbetsmiljö är med som en parameter i upphandlingarna kan arbetsförhållandena för lokalvårdarna försämras.

– Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Vid Region Skåne har städning blivit till politisk strid med just arbetsmiljö som argument. Under det rödgröna styret beslutades att städningen på de sjukhus som hade den upphandlad skulle tas över i egen regi.

Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne, protesterar mot att Alliansen nu vill se en privatisering av lokalvården på Landskrona lasarett och delar av lokalvården på SUS Malmö.

– Det kommer sannolikt att leda till sämre städning och sämre villkor för personalen, menar han.

Socialdemokraterna anser att lokalvård i egen regi bäddar för bättre samordning av servicetjänsterna på sjukhusen, där måltider, patientnära städ och material också kan hanteras av lokalvården. Vidare skapas varierande arbetsuppgifter för personalen med minskad risk för förslitningsskador.

Arbetsmiljöverket har inspekterat både mindre och större privata städföretag. Resultaten hittills visar att det finns stora skillnader mellan olika arbetsgivare.

– Mindre och nystartade städföretag har många gånger bristande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, medan stora företag oftast har välutvecklade system och rutiner för arbetsmiljöarbetet, säger Heli Aarnipuro.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *