Dos
Färdigdoserad medicin. Foto: Per Wätterstam.

Alla överens om att göra om

Det är inte vanligt att klagande leverantör och upphandlande myndighet är överens om att göra om en upphandling. Region Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland gör omstart i upphandlingen av dostjänster.

Sedan apoteksmarknaden omreglerades för drygt tio år sedan upphandlar regionerna så kallad dosdispensering av läkemedel. Individualiserade dosförpackningar syftar till att underlätta för patienter som har svårt att på egen hand klara av sin läkemedelshantering.

Konkurrensen på dostjänstområdet är hård och de flesta upphandlingar överklagas. Precis det hände med den så kallade 4-klöverns koncessionsupphandling för dos i öppenvård som annonserades i somras.

Redan innan tilldelningsbeslut meddelats hörde företaget Svensk Dos av sig med ett yrkande om att upphandlingen ska göras om. Åsikten var att Region Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland hade utformat upphandlingen på ett sätt som begränsar konkurrensen.

Enligt Svensk Dos är förberedelsetiden inför uppdraget, som mest 5,5 månader från kontraktsdatum, alltför kort. På den tiden bedömer man att det är omöjligt att förbereda sig inför en patientsäker start den 1 mars 2020. Därmed gynnas det företag, Apotekstjänst, som idag sköter dosering och distribution.

Klagande företag och upphandlande myndighet är mycket sällan överens i överprövningsmål. I detta fall är man det. Regionerna medger bifall till företagets ansökan, detta för att inte bryta mot likabehandlingsprincipen.

I domen slår förvaltningsrätten fast att man inte är bunden av regionernas medgivande och ska göra en självständig bedömning. Fast den går på samma linje som partnerna. Bristerna hänför sig till det konkurrensuppsökande skedet och upphandlingen ska därför göras om.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Alla överens om att göra om

  1. Någon som förstår vitsen med att medge bifall till en överprövning? Varför inte bara avbryta upphandlingen och göra om när man är överens om att utformningen inte var optimal?

    1. För att avbryta en upphandling måste den upphandlande myndigheten ha en legal anledning vilket inte är detsamma som att utformningen inte blev optimal.

    2. Om man som leverantör ser direkt upphandlingen publiceras,att den riktar sig helt till en enda leverantör pga av okunskap/riggning hos beställaren. Kan inte det vara tillräckligt skäl? Att endast en enda leverantör av ca tre kan lämna anbud och uppfylla ska-kraven. Det skedde ingen kommunikation med mer än leverantören som har sin tekniska produktspec i underlaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *