Angela Everbäck
Angela Everbäck ber om förklaring. Foto: Miljöpartiet.

Vill veta varför det prutas

Region Skånes köp ekologiska livsmedel minskade i fjol. Miljöpartiet vill nu veta varför de partier som styr i Region Skåne prutar bort ekokrav i upphandlingsunderlagen.

Andelen ekologiska livsmedel i offentliga kök har ökat under senare år. Fast den uppåtgående trenden håller nu på att brytas. Flera kommuner och regioner sänker ambitionsnivån på grund av sparkrav, ändrade politiska förhållanden och en ny handlingsplan för nationella livsmedelsstrategin.

Föregångskommunen Lund är öppen kring minskningen medan det på andra håll blåser upp till politisk strid kring frågan. Regionservices verksamhetsberättelse ger exempelvis vid handen att Region Skånes köp av ekologiska livsmedel sjunkit. Miljöpartiet vill nu veta varför regionfullmäktiges beslut inte följs.

– Miljöpartiet har flera gånger kritiserat det nuvarande Alliansstyret för att de sänker ambitionerna kring ekologisk mat, säger Angela Everbäck, ledamot i regionfullmäktige och servicenämnden för Miljöpartiet.

Enligt verksamhetsberättelsen stod ekologiska livsmedel för 45 procent av regionens totala livsmedelsbudget under 2019. Det är en minskning med två procentenheter sedan 2018.

– Tidigare har M, C, L och KD duckat och vägrat erkänna det, men nu finns det svart på vitt att andelen ekologiskt för första gången på flera år minskar.

Enligt det miljöprogram som regionfullmäktige antagit för åren 2017 till 2020 ska andelen ekologiska livsmedel öka och närodlat prioriteras.

– Region Skånes miljömål är tydliga med att andelen ekologiska livsmedel ska öka, oavsett hur stor del är som närodlad eller inte, säger Angela Everbäck.

I de senaste upphandlingsunderlag som servicenämnden tagit beslut om prioriterades ekologiska produkter ner – eller togs helt bort.

– Självklart minskar andelen ekologiska livsmedel om kraven tas bort eller sänks i upphandlingarna.

I en interpellation ställs nu frågan varför andelen ekologiskt minskat och varför nämnden bryter mot miljömålsprogrammet.

– Jag vill höra vad Alliansen tänker göra för att målet ska uppfyllas och andelen ekologiskt återigen kan börja öka, säger Angela Everbäck.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Vill veta varför det prutas

  1. Miljöpartiet måste bevisa att de agerar som de säger. Va debatten eller mps debakel är ett typexempel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *