Anna af Sillén
Anna af Sillén vill se den finska modellen i Nyköping. Foto: Lina Nydahl.

Vill kopiera den finska matmodellen

Allianspartierna i Nyköping vill göra som matlandet Finland. Där ställs krav på att upphandlade livsmedel ska vara producerade enligt samma krav som ställs på det inhemska lantbruket.


Finska regeringen, som har samma EU-regler för upphandling som Sverige att luta sig mot, har skärpt kraven vid statliga upphandlingar av livsmedel till offentliga kök. Det kunde Inköpsrådet avslöja i juli.

– Vi förbinder oss att köpa mat med respekt för de regler som vi förutsätter att våra matproducenter ska följa, sade då den finske jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen.

Detta principbeslut har fått stor uppmärksamhet utanför Finlands gränser. Även svenska lantbrukare har svårt att i upphandlingar med prisfokus konkurrera med importerad mat som producerats under helt andra förutsättningar vad gäller exempelvis djurskydd.

I Nyköping vill allianspartierna kopiera det finska principbeslutet för kommunens livsmedelsinköp. Detta framgick under den pressträff som partierna arrangerade i Stigtomta:

– Det handlar om att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att Nyköpings kommun fattar ett principbeslut om att livsmedel som upphandlas och serveras i våra offentliga kök ska vara framställda under samma förutsättningar som hos våra svenska producenter, säger Anna af Sillén, moderat oppositionsråd, till Sörmlands Nyheter.

I Södermanland beskrivs mat som en av länets viktiga utvecklingskrafter. Önskemålet om att förbättra förutsättningarna för lokala producenter ligger väl i linje med den strategi, Stolt mat, som bland annat länsstyrelsen utformat.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *