Elisabet Qvarford
Kvalitet kostar enligt Elisabet Qvarford. Foto: Svenskt Kött.

”Vill ha kvalitet men snålar på priset”

God djuromsorg står högt på listan när det offentliga upphandlar kött. Men det får inte kosta eftersom det enligt en färsk undersökning samtidigt pågår en prisjakt där lägsta pris prioriteras.


Låg antibiotikaanvändning och grisar med knorr blir allt viktigare när det offentliga upphandlar mat till barn och äldre. Fast enligt påverkansorganisationen Svenskt Kötts kartläggning av landets kommuner råder samtidigt en prisjakt där lägsta pris prioriteras.

Elisabet Qvarford, vd för Svenskt Kött, ser det som glädjande att många vill ha kött från djur som fötts upp med god djuromsorg:

– Samtidigt uppger var fjärde kommun att lågt pris är mest prioriterat vid upphandlingar. Det är en prioritering som sällan är förenlig med höga djurskyddskrav, säger hon.

Vid en rankning av djuromsorg, ekologiskt, låg antibiotikaanvändning, lågt pris och ursprungsland sätter 55 procent av kommunerna djuromsorg som mest prioriterat.

Vad som bedöms som viktigast vid upphandling skiljer sig mellan glesbygds- och storstadskommuner. I storstad är det viktigast att köttet kommer från djur med låg antibiotikaanvändning medan köttets ursprungsland tenderar att väga tyngst i glesbygd.

– Jag hoppas att fler kommuner ska prioritera de svenska mervärdena såsom gott djurskydd och bra kvalitet när de gör sina upphandlingar, säger Elisabet Qvarford.

Två tredjedelar av kommunerna delar upp kontrakt i mindre delar för att öppna för det lokalproducerade och småskaliga. Tidig dialog med marknaden blir allt vanligare.

Samtidigt sätter krav på distribution käppar i hjulen för små aktörer. Trots att samordnad varudistribution gagnar mindre producenter har bara var tredje kommun faktiskt genomfört sådan samordning.

Varje år upphandlas livsmedel till svenska offentliga kök för ungefär 10 miljarder kronor. Cirka 60 procent av köttprodukterna bedöms vara importerade.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ””Vill ha kvalitet men snålar på priset”

  1. Att utvärdera anbud genom lägsta-pris-modellen innebär inte per automatik ”en prisjakt där lägsta pris prioriteras”.

    Sensationalistiska rubriker skadar trovärdigheten…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *